Công ty xây dựng số 2

Lĩnh vực chính      : Chuyên nhận thầu và xây dựng các công trình dân dụng

Địa chỉ                    : Cụm Công nghiệp Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Điện thoại              : 0333.677.576

Fax                          : 0333.677.576

Email                      : xd2@hoanghagroup.com.vn

Website                  : www.hoanghagroup.com.vn

 

Giám đốc               : Ông Vũ Đức Tính

Email                      : tinhvd@hoanghagroup.com.vn

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Công ty TNHH MTV Xây dựng số 1 được thành lập ngày 09/02/2007, theo giấy phép kinh doanh số 2204000067 tại Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh. Với ngành nghề chính là nhận thầu xây dựng các công trình dân dụng.

Với sự đầu tư của lãnh đạo Tập Đoàn Hoàng Hà và năng lực của công ty, trong những năm vừa qua công ty xây dựng số 2 đã nhận thầu và tổ chức thi công nhiều công trình có giá trị lớn trong và ngoài tỉnh, đảm bảo  chất lượng và kỹ thuật công trình.