THẦU XÂY DỰNG

 

 

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đã hoạt động trong nhiều năm qua (từ năm 1993), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà ở dân dụng ( nhà ở tư nhân).

 

Việt nam là quốc gia đang phát triển, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hối hả tìm kiếm các cơ hội đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận, các cá nhân đang tìm kiếm và xây dựng cho riêng bản thân và gia đình những thành công mới.Tất cả các hoạt động đó đều mong muốn xây dựng đất nước ta vững mạnh hơn, doanh nghiệp sống khỏe hơn, các cá nhân, các gia đình sống hạnh phúc hơn.Tập đoàn Hoàng Hà luôn luôn biết và hiểu được điều đó.

 

Nhìn lại quá trình 10 năm qua, tất cả các thành viên của tập đoàn Hoàng Hà đều tâm niệm rằng, những thành công của ngày hôm nay không chỉ là doanh số, quy mô nhà xưởng, sự tiến tiến của các dây chuyền sản xuất hay số lượng nhân sự. Thành công thực sự của Hoàng Hà là việc đã tận dụng được tất cả các cơ hội để thực hiện cam kết phục vụ khách hàng với phương trâm "Tập đoàn Hoàng Hà - Xây nhà hạnh phúc".