Công ty xây dựng số 1

Lĩnh vực chính      : Chuyên nhận thầu và xây dựng các công trình công nghiệp

Địa chỉ                    : Khu đô thị mới Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Điện thoại              : 0332.466.247

Fax                          : 0332.466.247

Email                      : xd1@hoanghagroup.com.vn

Website                  : www.hoanghagroup.com.vn

 

Giám đốc               : Ông Nguyễn Đức Thìn

Email                      : thinnd@hoanghagroup.com.vn

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Công ty TNHH MTV Xây dựng số 1 được thành lập ngày 09/02/2007, theo giấy phép kinh doanh số 2204000068 tại Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh. Với ngành nghề chính là nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp.

Bằng năng lực thực tế, kinh nghiệm sẵn có, công ty đã tổ chức thi công xây lắp nhiều hạng mục công trình lớn, thường xuyên cải tiến nâng cao năng lực quản lý, phương pháp tổ chức thi công xây lắp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 nhằm thỏa mãn nhu cầu của các chủ đầu tư.