Công ty cổ phần Vân Hoàng Long

Lĩnh vực chính      : Đầu tư kinh doanh khu du lịch sinh thái

Địa chỉ                    : Thôn Sơn Hào - Xã Quan Lạn - Huyện Vân Đồn - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại              : 0333.887.065

Fax                          : 0333.556.616

Email                      : vanhaixanh.group@gmail.com

Website                  : www.vanhaixanh.com

 

Giám đốc                : Ông Phạm Hải Quảng