Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hạ Long

Lĩnh vực chính      : Đầu tư kinh doanh khu du lịch sinh thái

Địa chỉ                    : Đường Hậu Cần - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại              : 0333.677.578

Fax                          : 0333.677.576

Email                      : info@hoanghagroup.com.vn

Website                  : www.hoanghagroup.com.vn

 

Giám đốc                : Ông Nguyễn Hồ Hải


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

- Dịch vụ ăn uống

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

- Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.