Tiến độ thực hiện D.A Công trình Cổng tỉnh và điểm dừng chân tỉnh

Công trình Cổng tỉnh và Điểm dừng chân tỉnh Quảng Ninh được xây dựng theo hình thức hợp tác công- tư (PPP ) tại khu vực các thôn Tân Thành, Hoàng Xá, Bắc Mã 1, Bắc Mã 2 thuộc xã Bình Dương (TX Đông Triều).

Công trình do Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà làm chủ đầu tư với tổng số vốn 368 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách của tỉnh để giải phóng mặt bằng; vốn xã hội hóa làm hạng mục Cổng tỉnh và các hạng mục phụ trợ khác; vốn tự có và huy động khác của Tập đoàn Hoàng Hà thực hiện hạng mục điểm dừng chân và các hạng mục dịch vụ đi kèm.

Nhà thầu triển khai thi công Dự án.
Nhà thầu triển khai thi công Dự án.

Theo báo cáo của chủ đầu tư đến nay đã cơ bản thi công hoàn thành xong phần móng của một số hạng mục và đơn vị đang trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở một số hạng mục khác. So với cam kết hiện tiến độ công trình đang bị chậm.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa xã hội cao, là công trình quảng bá, giới  thiệu biểu tượng của tỉnh, là điểm dừng chân du lịch kết hợp với khu dịch vụ cho du khách khi đến Quảng Ninh. Vì vậy, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng đặc biệt là mỹ quan công trình.

0C7A2083.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng công trình Cổng tỉnh.

Để giải quyết những vướng mắc hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, do dự án có nhiều hạng mục sử dụng các nguồn vốn khác nhau nên việc tính toán cân đối phải thật hợp lý, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Xây dựng nghiên cứu, tính toán rõ về kỹ thuật, nguồn vốn hỗ trợ từ xã hội hóa trong thực hiện một số hạng mục theo đúng phân kỳ đầu tư của dự án; nghiên cứu giao việc quản lý nguồn vốn hỗ trợ từ xã hội hóa cho hạng mục cổng tỉnh cho UBND TX Đông Triều quản lý; Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà chủ động triển khai thi công những hạng mục đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng công trình.