Tiến độ dự án Trụ sở liên cơ quan số 3, số 4

Chiều 10/9, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công Trụ sở liên cơ quan số 3, số 4 của tỉnh.

0C7A1705 (Copy).JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra sơ đồ mặt bằng dự án Trụ sở liên cơ quan số 3 của tỉnh.

Hiện nay Trụ sở liên cơ quan số 3 đang bị vướng về mặt bằng nên chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh không thể triển khai ép cọc thí nghiệm để khảo sát trước khi thi công.

Đối với Trụ sở liên cơ quan số 4, do bị ảnh hưởng của đợt mưa lụt nên việc thi công đang bị chậm so với tiến độ đề ra khoảng 25 ngày. Hiện chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đang tập trung thiết bị, công nhân thi công hố móng.

0C7A1920 (Copy).JPG
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án Trụ sở liên cơ quan số 4.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là những công trình trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng, là các công trình trụ sở cơ quan nhà nước đầu tiên được thực hiện theo hình thức hợp tác công- tư của Việt Nam. Đồng thời  đây cũng là một trong những cách làm mới trong đổi mới hình thức đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, qua kiểm tra cả 2 công trình đều đang chậm so với tiến độ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phê bình TP Hạ Long và các đơn vị có liên quan đã chậm trễ trong thực hiện các thủ tục để GPMB phục vụ thi công dự án.

0C7A1871 (Copy).JPG
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra vật liệu thi công dự án Trụ sở liên cơ quan số 4.

Xác định đây là những công trình quan trọng, các dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức hợp tác công- tư của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các chủ đầu tư, TP Hạ Long phải tập trung hoàn tất các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ của các dự án.

Cụ thể, đối với Trụ sở liên cơ quan số 3, yêu cầu TP Hạ Long phải nghiên cứu phương án đền bù hợp lý, thống nhất với các hộ dân bàn giao mặt bằng trong tháng 9 này. Ngay sau khi nhận mặt bằng chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn đầu tư phải tập trung ngay thiết bị, nhân lực, triển khai phương án thi công.

0C7A1885 (Copy).JPG
Nhà thầu thi công móng Trụ sở liên cơ quan số 4.

Đối với Trụ sở liên cơ quan số 4, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thời gian hoàn thành công trình theo đúng cam kết với tỉnh; đơn vị giám sát là Ban quản lý đầu tư công trình trọng điểm tăng cường giám sát quá trình thi công, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ của dự án.