Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ lần thứ nhất và lễ ký cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 tại Tập đoàn Hoàng Hà nhân tháng công nhân 2017

          Hòa chung khí thế thi đua công nhân cả nước thi đua  chào mừng tháng công nhân, hưởng ứng tháng hành động về an toàn VSLĐ năm 2017.

          Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của các đơn vị thành viên liên doanh liên kết trong Tập đoàn, để đảm bảo được an toàn trong lao động sản xuất, giảm thiểu những yếu tố tiêu cực trong đội ngũ lao động. Ngày 05/5/2017 vừa qua, tại sân vận độngTập đoàn Hoàng Hà, đãtổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ lần thứ nhất 2017 và lễ kýcam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 ".Chương trình được tổ chức với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao đông, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động cải thiện, bảo vệ sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ” xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động. Đặc biệt góp phần xây dựng các công ty Thành viên, LDLK, các ban chuyên môn, các cấp cán bộ quản lý và người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn minh, văn hóadoanh nghiệp. Tổ chức sản xuất kinh doanh thực chất- rõ nét, nâng cao năng lực quản lí của đội ngũ cán bộ từ vị trí tổ trưởng trở lên, điều hành sản xuất khoa học, hiệu quả, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. 


 

Các đơn vị khối, ban, các công ty TVLDLK ổn định tổ chức trước giờ khai mạc

 

          Về dự với buổi lễ Phát động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ Tập đoàn Hoàng Hà lần thứ nhất năm 2017 và triển khai các nội dung ký cam kết thực hiện chủ đề năm có sự có mặt của Ông Phạm Văn Thể- Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn Hoàng Hà . Cùng các ông bà Giám đốc các ban, các công ty thành viên liên doanh liên kết, các ông bà quản đốc, phó quản đốc cùng..... công nhân viên lao động của 10 đơn vị: Công ty CP Gốm mầu Hoàng Hà, công ty TNHH 1TV Kết cấu thép, công ty TNHH MTV HCC, công ty CP XNK Hoàng Hà, Nhà máy bao bì Hoàng Thạch, công ty  TNHH MTV XD số 1, công ty TNHH Đồng Tâm Đông Triều, công ty TNHH Lexxa VN, Khối VP Tập đoàn cũng về dự đông đủ


 

Ông Phạm Văn Thể- Chủ tịch Tập đoàn phát động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ,

 triển khai nội dung ký cam kết  và khai mạc buổi lễ phát động

 

          Và sau khi đã cùng ký bản cam kết, hy vọng với những gì cán bộ và công nhân Tập đoàn Hoàng Hà đã ký kết sẽ được đưa vào thực hiện một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất và đạt được mục đích đã đề ra là:An toàn trong lao động,xây dựng nếp sống văn hóa, thân thiện, đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức Đoàn thể trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng Tập đoàn vững mạnh.


Một số hình ảnh trong chương trình:

 

 

Giám đốc Công ty CP Gốm Mầu Hoàng Hà ký cấp độ 1 với Chủ tịch Tập đoàn

 

 

Quản đốc phân xưởng Công ty CP Gốm mầu ký cam kết  cấp độ 2 với Giám đốc công ty

 

 

Công nhân ký cam kết cấp độ 3 với Quản đốc phân xưởng