Khởi công dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa Luy Lâu
 
Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa Luy Lâu huyện Thuận Thành được đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), được phê duyệt  tại Quyết định 719/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư là 172 tỷ đồng, do Liên danh giữa Công ty TNHH Tân Long, Công Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng HVD và Công CP dịch vụ thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến tháng 12 / 2016.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các Sở, Ngành, UBND huyện Thuận Thành cùng các đơn vị liên quan đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục cấp phép đầu tư xây dựng. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Thuận Thành tập trung chỉ đạo  quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các hạng mục còn lại của dự án, đảm bảo an ninh trật tự cho Nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, tuyên truyền thông báo quy hoạch xây dựng chi tiết đến toàn thể nhân dân được biết; Về phía nhà đầu tư, đơn vị thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tập trung nguồn lực xây dựng công trình đạt chất lượng cao, đảm bảo về tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả cao. Các Sở, ban, ngành chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra, tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo đây thực sự là một công trình có tầm vóc, kiến trúc đẹp, chất lượng cao và là điểm nhấn của khu vực trung tâm huyện.