Hội sở chính

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Cụm CN Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.677.578  *  Fax: 0333.677.576

Website: www.hoanghagroup.com.vn

Email: info@hoanghagroup.com.vn