Đ/c Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ chính trị – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Thăm dự án khu dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu và công trình cổng tỉnh.

 Chiều ngày 25/06/2016, Tập đoàn Hoàng Hà vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ chính trị – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghé thăm dự án Công trình Cổng tỉnh Quảng Ninh, cùng đi với đoàn có đồng chí Vũ Văn Học – Tỉnh ủy viên – Bí thư thị ủy và các đồng chí lãnh đạo các Ban của Thị xã Đông Triều. Sau khi nghe đồng chí Phạm Văn Thể - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hà báo cáo về tiến độ của dự án, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Tập đoàn Hoàng Hà (đơn vị thi công), đồng thời yêu cầu Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Hà cần quan tâm Tiến độ - Chất lượng -  An toàn trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tiếp đó đồng chí Phạm Minh Chính cùng các đồng chí Lãnh đạo thị xã Đông Triều tổ chức trồng cây Lưu niệm tại dự án khu dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu và công trình cổng tỉnh.


 

Đồng chí Phạm Văn Thể báo cáo tiến độ thi công dự án khu dừng nghỉ, cửa hàng xăng dầu và  công trình cổng tỉnh


 

 

 

Đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại dự án