Đại hội Đảng Chi bộ Công ty Liên doanh Gốm xây dựng Hoàng Quế

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Tập đoàn Hoàng Hà, Chi bộ Gốm xây dựng Hoàng Quế đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2020 vào ngày 29/6/2017, đây cũng là Chi bộ chốt cuối cùng của các Chi bộ thuộc Tập đoàn Hoàng Hà tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đã diễn ra thành công tốt đẹp.Toàn cảnh Đại hội


Đại hội nghe báo cáo chính trị khóa IV nhiệm kỳ 2015- 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017- 2020, cùng các tham luận của các đồng chí Đảng viên trong Đại hội. Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Thể- Thị ủy viên - Bí Thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn. Đại hội đã thảo luận và tán thành dự thảo báo cáo chính trị khóa IV và phương hướng nhiệm vụ khóa V do đoàn Chủ tịch đại hội thông qua.Đảng bộ Tập đoàn Tặng hoa chúc mừng ĐH


Với nhận thức sâu sắc về vai trò của Đảng trong Doanh nghiệp, Đại hội chi bộ Công ty LD Gốm xây dựng Hoàng Quế đã xác định phương hướng và mục tiêu của Đại hội là: “ Phát huy nội lực, nắm bắt công nghệ, đổi mới toàn diện, quyết tâm đưa Công ty LD Gốm xây dựng Hoàng Quế trở thành một Công ty phát triển bền vững và vững mạnh toàn diện.” thực hiện nghiêm túc Bộ Luật lao động và các chính sách, chế độ với người lao động, sớm ổn định sản xuất và đời sống cho cán bộ công nhân lao động. Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần vào thành công chung cuả Đảng bộ, sự phát triển của cả Tập đoànHoàng Hà.Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới


Đại hội tiến hành giới thiệu cơ cấu và số lượng ban Chi ủy mới nhiệm kỳ 2017- 2020 và đã bầu 3 đồng chí đủ tâm, tài vào Ban Chi ủy mới. Đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Đảng ủy viên, bí thư chi bộ khóa IV tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ Khóa V( nhiệm kỳ 2017- 2020).

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ Đảng viên- Công nhân lao động, Đoàn viên công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Gốm xây dựng Hoàng Quế bằng hành động thiết thực của mình, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong đầu tư xây dựng dự án nhà máy, tổ chức, bố trí, sắp xếp CBCNV, lao động, làm việc ổn định, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, xây dựng Công ty Liên doanh Gốm Xây dựng Hoàng Quế ngày một phát triển bền vững.


Kết Luận: 


- Đảng bộ Tập đoàn Hoàng Hà đã chỉ đạo 05 Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Từ ngày 22/6 đến 29/6/2017.

- Các Chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và QĐ số: 244-QĐ/TW về việc “Ban hành quy chế bầu cử trong Đảng”.

- Đại hội các Chi bộ cơ sở thuộc Đang bộ Tập đoàn Hoàng Hà đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giá, tổng kết và kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 – 2017; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Đại hội các Chi bộ đã sáng suốt, lựa chọn bầu ra cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới, có đủ tâm, tài và năng lực lãnh đạo chi bộ thực hiện hoàn thành nghị quyết của Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Đại hội các Chi bộ đã phát động thi đua và kêu gọi cán bộ Đảng viên phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 đề ra. Góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh và sự phát triển, tăng trưởng của Tập đoàn Hoàng Hà hàng năm.


Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội của các Chi bộ :Ban chấp hành khóa V của Chi bộ Công ty CP Gốm Mầu Hoàng Hà
Đảng bộ Tập đoàn Tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Khối xây dựngBầu BCH Khóa V Chi bộ Khối xây dựng