chi nhánh miền nam


Chi nhánh Miền Nam


Địa chỉ: 74A - Tân Lập 1 - P.Hiệp Phú - Q.9 - TP. Hồ Chí Minh

Tổng kho: Số 2A/10 đại lộ Bình Dương - Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 086.675.2576 - 086.675.0576

Fax: 0650.379.7739 

Email: hcm@hoanghagroup.com.vn