Báo cáo UBND tỉnh phương án đầu tư Trụ sở Liên cơ số 4

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Liên cơ quan số 3 và Trụ sở cơ quan các Ban Xây dựng Đảng (số 4) của tỉnh được triển khai đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư tư- sử dụng công (PPP).

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh (QIG) báo cáo phương án đầu tư, quản lý, vận hành Trụ sở Liên cơ quan số 3.
Đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh (QIG) báo cáo phương án đầu tư, quản lý, vận hành Trụ sở Liên cơ quan số 3.

Trụ sở Liên cơ quan số 3 được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh (QIG) thực hiện đầu tư dự án. QIG đã cùng với đơn vị tư vấn đã hoàn thiện công trình theo hồ sơ dự án được UBND phê duyệt. Theo đó, công trình có quy mô 2 tầng hầm và 23 tầng nổi (trong đó có 22 tầng và 1 tầng dịch vụ) với diện tích xây dựng 1.140m2, tổng diện tích sàn 31.022m2, tổng mức đầu tư được duyệt khoảng 500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 24 tháng.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà báo cáo về dự án Trụ sở Liên cơ quan số 4.
Đại diện Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà báo cáo về  phương án đầu tư, quản lý, vận hành Trụ sở Liên cơ quan số  4.

Trụ sở Liên cơ quan số 4 được UBND tỉnh giao cho Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà thực hiện đầu tư. Công trình có quy mô xây dựng gồm 3 khối nhà liên thông với nhau, mỗi khối có diện tích xây dựng 500m2, khối giữa cao 10 tầng, hai khối bên cao 7 tầng. Tổng diện tích sản 18.063m2 với tổng mức đầu tư 267 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 24 tháng. 

Đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đại diện QIG và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà đã báo cáo chi tiết về phương án huy động vốn; phương án quản lý, vận hành tòa nhà; tiến độ thi công; mức giá cho thuê; phí dịch vụ; thời gian hoàn vốn; tốc độ tăng giá; lãi suất cho vay ngân hàng; diện tích cho thuê làm trụ sở làm việc của các cơ quan; diện tích nhà đầu tư quản lý và sử dụng…

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo của các chủ đầu tư và ý kiến tham gia của các sở, ngành, đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trụ sở Liên cơ quan số 3 và 4 của tỉnh được triển khai đầu tư xây dựng theo hình thức "Đầu tư tư-Sử dụng công". Đây là một mô hình mới do vậy UBND tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp để triển khai thành công dự án này. Để đảm bảo dự án được khởi công trong thời gian sớm nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan đến 2 dự án trên.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.

Sở Tài chính phải chủ trì, thành lập 1 tổ công tác để giúp các nhà đầu tư về các tiêu chuẩn, kỹ thuật chung của tòa nhà và chịu trách nhiệm hoàn thành việc đàm phán về mức giá cho thuê tòa nhà. Để việc thương thảo về phương án đầu tư, quản lý khai thác Trụ sở Liên cơ quan số 3 và 4 sớm có kết quả, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cũng cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và tính toán lại phương án cho thuê, tốc độ tăng giá, thời gian thu hồi vốn trên cơ sở hiệu quả, hợp lý.